MINA, MEIE & MEISTERLIKKUS
Jagan siin mõtteid ennast juhtivast inimesest, teistega koos tegutsemisest ja väärtuste ühisloomest ning selleni viivast enesearengust, juhtimisest, meeskonnatööst ja meisterlikkusest.

Filtreeri postitusi

Tahad jõuda kiiremini soovitud tulemuseni - sõida jänest!

Kas harjutamine teeb meistriks või harjutajaks? Harjutamine teeb kindlasti harjutajaks. Selleks, et saada meistriks, on vaja midagi veel. Kui oled püsivalt harjutaja seisundis, võid tajuda, et täiuslikkuseni on veel pikk tee. Kuna see on tõsi, siis sa jätkad harjutamist. Harjutaja teekond on aga lõputu.

Mõnikord on taseme vahe vaid teistsuguse hoiaku ja minapildi kaugusel ning ühelt astmelt tuleb teisele lihtsalt hüpata. See on, nagu teaksid lühemat teed või sõidaksid korraks jänest.


Loe lisaks

Viis juhi oskust, mis toetavad meeskonna motivatsiooni

Ütle mulle, milline suhtleja on sinu juht, ja ma ütlen, milline õhkkond valitseb teie meeskonnas.

On huvitav, et inimesed, kes töötavad juhtivatel ametikohtadel ja juhendavad teisi, peavad vajalikuks omandada spetsiifilisi teadmisi ja oskusi valdkonnas, aga suhtuvad sageli professionaalsesse suhtlemisoskusesse, nagu see oleks kaasasündinud või midagi ebaolulist.

Kahjuks ei tule professionaalsed suhtlemis-, sealhulgas juhendamisoskused kaasa ei emapiima ega staažiga. Professionaalset suhtlemist õpitakse. Kui teadlikult kasutad suhtlemist juhtimisvahendina sina ise?
Loe lisaks