Loov Kuu

Kuu kasvab ja kahaneb. Selline tsüklilisus on kuu loomulik olek. Paljud inimesed tunnevad enda elus samuti perioodilisi muutusi. Mõnikord asjad laabuvad, teinekord tuleb liikuma saamiseks rohkem energiat panustada. Seda tuleb ette nii töö- kui eraelus. Loov Kuu toel saad luua oma unistuste elu ja juhtida inimesi toetavalt.

Arengutreener Anne Õuemaa pakub tuge juhtidele, meeskondadele ja kõigile, kes soovivad luua enda ja teiste ellu positiivseid muutusi.

Anne Õuemaa

Arengutreener, coach-superviisor, Loov Kuu looja

Arengutreener Anne Õuemaa. Foto: Grethe Rõõm

Minu südameasjaks on elada eneseteostuslikku ja õnnelikku elu ning toetada Sind või Sinu meeskonda, et saaksid teha sama.
  • Olen coachinud ja superviseerinud juhte, meeskondi ning spetsialiste enam kui 1000 akadeemilist tundi. Minu teenused on pakkunud tuge kümnetele juhtidele ja meeskondadele ning sadadele inimestega töötavatele spetsialistidele. 

  • Olen panustanud noortevaldkonna arengusse kaheksa aastat avalikus ja sama pikalt kolmandas sektoris. Saadud kogemuste põhjal eelistan töötada mõju suurendamiseks sihtrühma kaasavalt ja süsteemselt. Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö Keskus tunnustasid mind 2020. aastal pikaajalise panuse eest noortevaldkonna arengusse.

  • Tunnen motiveeriva suhtlemise kunsti ja olen loonud sotsiaalsete oskuste programme. Olen kogenud, et algselt vähemotiveeritud inimeste elumuutuse käivitajaks on kombinatsioon toetavast tugivõrgustikust, tegutsedes saadud eduelamustest, sisemiselt tärganud paremast tulevikuvisioonist ja muutuseks vajalike oskuste treeningust.

  • Mulle pakub pinget loominguline koostöö sotsiaalsete muutuste disainimisel ja parema suhtlemiskultuuri loomisel. Olen uudishimulik õppija ja usun elukestvasse arengusse.

Minu väljaõpe

Kuuluvus erialaorganisatsioonidesse

Ma ei ole veel kohanud ühtegi inimest, kellel puuduks suur sisemine tarkus. Kui soovid minuga koos muutusi läbi viia, siis võta ühendust.